como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Shower de Becky G

Letra con la Pronunciación Fonética: Shower de Becky G

 

I don’t know, it’s just something about ya… A’ don’ nou, its yias’ somtdin’ abau’ yia
Got me feeling like I can’t be without ya… Gat mi fiilin’ laik ay ken’ bi wuidau’ yia
Anytime someone mention your name… Enytaim somwuan menshon yio’ neim
I be feeling
CLICK AQUÍ PARA VER LA PRONUNCIACIÓN DE TU CANCIÓN AHORA!...