Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Kaskade-Deadmau5-Skylar Grey-Beneath With Me-Pronunciación Letra y Video

Kaskade-Deadmau5-Skylar Grey-Beneath With Me-Como Aprender Inglés con Canciones y Músicas

#Pronunciación de Nivel Intermedio

kænt əskeip
ɔl ðə faiər bərniŋ brait
wɒtər stil z raiziŋ
θruaut ðə lɔŋ naits

kəm teik mai hænd
ənd foukəs ɑn ðə lait daun ət ði end

sei wərdz tə kʌmfərt mi
wi stil həv taim fər houp
ðæts ɔl wi nid
bəniθ wiθ mi→ CLICK AQUÍ PARA VER LA PRONUNCIACIÓN DE TU CANCIÓN AHORA!...