Sky’s the Limit-Sasha Banks-CFO$-Pronunciación Letra y Video

Sky’s the Limit-Sasha Banks-CFO$-Aprender Inglés con Canciones y Músicas

#Pronunciación de Nivel Intermedio

həd ai drim
ai hædənt meid it
ðerz nʌθiŋ dræɡiŋ

daun mi nau
kəz ə ɡərl ɡɑnə
puš it ɔl aut ðə wei

destənd tə breik in
ai faund mai wei

nau eint noubədi ɡɑnə teik it

kəz ə ɡərl ɡɑnə
puš <em> ɔl aut ðə → CLICK AQUÍ PARA SEGUIR CANTANDO!...