Desiigner-Tiimmy Turner-Remix-Kanye West-Pronunciación Letra Traducción y Video

Desiigner-Tiimmy Turner-Remix-Kanye West-Clases de Inglés con Pronunciaciones de Canciones

#Pronunciación de Nivel Intermedio

 
<disaigner> liriks
<tiimmy> tərnər rimiks
fit. <kanye> west

<[desiigner>: <]>
<tiimmy>, <tiimmy>, <tiimmy> tərnər

hi wəz <wishin> fər ə bərnər
tə kil evribɑdi wɑkən
hi nouz ðət iz soul in ðə fərnəs
fək bič ɑn bet
həv hər wɑkən, ši <fuckin> fər bet
<wildin> fər wɒlət
kil evribɑdi wɑkən
hi nouz ðət iz soul in ðə fərnəs
<tiimmy>, <tiimmy>, <tiimmy> tərnər
hi wəz <wishin> fər ə bərnər
tə kil evribɑdi wɑkən
hi nouz ðət iz soul in ðə fərnəs
fək bič ɑn bet
həv hər wɑkən, ši <fuckin> fər bet
<wildin> fər wɒlət
kil evribɑdi wɑkən
hi nouz ðət iz soul in ðə fərnəs
<tiimmy>, <tiimmy>, <tiimmy> tərnər

<[kanye> west: <]>
bɔrn in ðə neišən ðət <breeded> əz
wai ðei dount nevər šou mi ðə lʌv?
ǰizəs šətəlzwərθ, ai led ðə skwɑd
wɑk ɑn wɒtər wail ai fid ðə šɑrks
evribɑdi ǰəst ɡɑt meid ələrt <tiimmy>
ju mait ɡet kild ɑn jər wei tə wərk
evriwʌn sin it in brɒd dei
noubədi <feelin> ðət peipərwərk
noubədi kerd ðət ju meid it wərk
ɔl əv ðə tɑkən ǰəst meid it wərs
<tiimmy>, <tiimmy>, <tiimmy>, tu <turnt> ʌp
ɡɑt ə bərnər baut tə liv ðə blɑk bərnt ʌp
ənd luk hwʌt ju meid mi du
luk hu ju meid mi šut
dount æsk frəm help frəm dud
ðət <nigga> kreizi tu
aim ðə nu stiv, mikst wiθ ɑli
baut tə ɡet frid, aim ðə nu wɒlt
fək hwʌt ju θɔt
mæn fək ɔl əv jɒl
kəz <tiimmy>, <tiimmy>, <tiimmy>, tu <turnt> ʌp
ɡɑt ə bərnər liv ðə blɑk bərnt ʌp
ɡɑt ə bərnər liv ðə blɑk bərnt ʌp

<[desiigner>: <]>
<tiimmy>, <tiimmy>, <tiimmy> tərnər
hi wəz <wishin> fər ə bərnər
tə kil evribɑdi wɑkən
hi nouz ðət iz soul in ðə fərnəs
fək bič ɑn bet
həv hər wɑkən, ši <fuckin> fər bet
<wildin> fər wɒlət
kil evribɑdi wɑkən
hi nouz ðət iz soul in ðə fərnəs
<tiimmy>, <tiimmy>, <tiimmy> tərnər
hi wəz <wishin> fər ə bərnər
tə kil evribɑdi wɑkən
hi nouz ðət iz soul in ðə fərnəs
fək bič ɑn bet
həv hər wɑkən, ši <fuckin> fər bet
<wildin> fər wɒlət
kil evribɑdi wɑkən
hi nouz ðət iz soul in ðə fərnəs
<tiimmy>, <tiimmy>, <tiimmy> tərnər

DESIIGNER LYRICS
“Tiimmy Turner (Remix)”
(feat. Kanye West)

[Desiigner:]
Tiimmy, Tiimmy, Tiimmy Turner
He was wishin’ for a burner
To kill everybody walkin’
He knows that his soul in the furnace
Fuck bitch on BET
Have her walkin’, she fuckin’ for BET
Wildin’ for wallet
Kill everybody walkin’
He knows that his soul in the furnace
Tiimmy, Tiimmy, Tiimmy Turner
He was wishin’ for a burner
To kill everybody walkin’
He knows that his soul in the furnace
Fuck bitch on BET
Have her walkin’, she fuckin’ for BET
Wildin’ for wallet
Kill everybody walkin’
He knows that his soul in the furnace
Tiimmy, Tiimmy, Tiimmy Turner

[Kanye West:]
Born in the nation that breeded us
Why they don’t never show me the love?
Jesus Shuttlesworth, I lead the squad
Walk on water while I feed the sharks
Everybody just got made alert (Tiimmy)
You might get killed on your way to work
Everyone seen it in broad day
Nobody feelin’ that paperwork
Nobody cared that you made it work
All of the talkin’ just made it worse
Tiimmy, Tiimmy, Tiimmy, too turnt up
Got a burner ‘bout to leave the block burnt up
And look what you made me do
Look who you made me shoot
Don’t ask from help from dude
That nigga crazy too
I’m the new Steve, mixed with Ali
‘Bout to get freed, I’m the new Walt
Fuck what you thought
Man fuck all of y’all
Cause Tiimmy, Tiimmy, Tiimmy, too turnt up
Got a burner leave the block burnt up
Got a burner leave the block burnt up

[Desiigner:]
Tiimmy, Tiimmy, Tiimmy Turner
He was wishin’ for a burner
To kill everybody walkin’
He knows that his soul in the furnace
Fuck bitch on BET
Have her walkin’, she fuckin’ for BET
Wildin’ for wallet
Kill everybody walkin’
He knows that his soul in the furnace
Tiimmy, Tiimmy, Tiimmy Turner
He was wishin’ for a burner
To kill everybody walkin’
He knows that his soul in the furnace
Fuck bitch on BET
Have her walkin’, she fuckin’ for BET
Wildin’ for wallet
Kill everybody walkin’
He knows that his soul in the furnace
Tiimmy, Tiimmy, Tiimmy Turner

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!