aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Roll Up-Wiz Khalifa-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Roll Up-Wiz Khalifa-Clases de Idioma Inglés con la pronunciación de canciones y músicas

“Roll Up”

I roll up
I roll up
I roll up
Shawty I roll up
I roll up
I roll up
I roll up

[Wiz Khalifa – Verse 1]
Its your anniversary isn’t it
And your man ain’t acting right
So you packin’ your Domiar luggage up callin’ my cell phone, try and catch a flight
You know one thing straight, I’ll be there girl whenever you call me
When you at home that’s your man, soon as you land you say that’s all me
But shit ain’t all g with him no more, you ain’t entertained
Since I meet you a couple months ago you ain’t been the same
Not sayin I’m the richest man alive but I’m in the game
As long as you keep it 100 Imma spend this change,

[Chorus]
Whenever you need me
Whenever want me,
You know you can call me, I’ll be there shortly
Don’t care what your friends say, cause they don’t know me
I can be your best friend, and you be my homie
I ain’t gonna flex, I’m not gonna front
You know if I ball, then we all gonna stunt
Send her my way, she ain’t gotta hold up
Whenever you call baby I roll up, I roll up, I roll up
Whenever you call baby I roll up, I roll up, I roll up
Whenever you call baby I roll up

[Wiz Khalifa – Verse 2]
I try to stay out your business
But on the real you’re so obvious
And if you keep fitting me in your plans and fuckin up, your mans gonna catch onto us
That white sand surrouding us
He be handcuffing, he should work for them officers
If you rolling I got a spot where I can put you on this medical, and send you home doctored up
You wanna ride with me cause you say that he boring
Wake up you rollin’ weed, cooking eggs in the morning
Ain’t scared to spend this money I’ll make more of it
First you was in the sky now you say you in orbit

[Chorus]

No matter where I am
No matter where you are
I’ll be there when its over baby
Cause I was there from the start
No matter if I’m near
Don’t matter if your far
All you do is pick the phone up lady
And I’ll be there when you call

Whenever you need me
Whenever want me,
You know you can call me, I’ll be there shortly
Don’t care what your friends say, cause they don’t know me
I can be your best friend, and you be my homie
I ain’t gonna flex, I’m not gonna front
You know if I ball, then we all gonna stunt
Send her my way, she ain’t gotta hold up
Whenever you call baby I roll up

Whenever you need me
Whenever want me,
You know you can call me, I’ll be there shortly
Don’t care what your friends say, cause they don’t know me
I can be your best friend, and you be my homie
I ain’t gonna flex, I’m not gonna front
You know if I ball, then we all gonna stunt
Send her my way, she ain’t gotta hold up
Whenever you call baby I roll up, I roll up, I roll up
Whenever you call baby I roll up, I roll up, I roll up
Whenever you call baby I roll up

I roll up, I roll up
Whenever you call baby I roll up

roul ʌp

ai roul ʌp
ai roul ʌp
ai roul ʌp
<shawty> ai roul ʌp
ai roul ʌp
ai roul ʌp
ai roul ʌp

<[wiz> kəlifə vərs <1]>
its jər ænəvərsəri izənt it
ənd jər mæn eint æktiŋ rait
sou ju <packin> jər <domiar> lʌɡəǰ ʌp <callin> mai sel foun, trai ənd kæč ə flait
ju nou wʌn θiŋ streit, ail bi ðər ɡərl hwenevᵊr ju kɒl mi
hwen ju ət houm ðæts jər mæn, sun əz ju lænd ju sei ðæts ɔl mi
bət šit eint ɔl ǰi wiθ im nou mɔr, ju eint entərteind
sins ai mit ju ə kʌpəl mənθs əɡou ju eint bin ðə seim
nɑt <sayin> aim ðə ričəst mæn əlaiv bət aim in ðə ɡeim
əz lɔŋ əz ju kip it wʌn hʌndrəd <imma> spend ðis čeinǰ,

<[chorus]>
hwenevᵊr ju nid mi
hwenevᵊr wɑnt mi,
ju nou ju kən kɒl mi, ail bi ðər šɔrtli
dount ker hwʌt jər frendz sei, kəz ðei dount nou mi
ai kən bi jər best frend, ənd ju bi mai homi
ai eint ɡɑnə fleks, aim nɑt ɡɑnə frənt
ju nou if ai bɒl, ðen wi ɔl ɡɑnə stənt
send hər mai wei, ši eint ɡɑtə hould ʌp
hwenevᵊr ju kɒl beibi ai roul ʌp, ai roul ʌp, ai roul ʌp
hwenevᵊr ju kɒl beibi ai roul ʌp, ai roul ʌp, ai roul ʌp
hwenevᵊr ju kɒl beibi ai roul ʌp

<[wiz> kəlifə vərs <2]>
ai trai tə stei aut jər biznəs
bət ɑn ðə riəl jər sou ɑbviəs
ənd if ju kip fitiŋ mi in jər plænz ənd <fuckin> ʌp, jər mænz ɡɑnə kæč ɑntə əz
ðət wait sænd <surrouding> əz
hi bi hændkʌfiŋ, hi šəd wərk fər ðəm ɑfəsərz
if ju rouliŋ ai ɡɑt ə spɑt hweᵊr ai kən put ju ɑn ðis medəkəl, ənd send ju houm dɑktərd ʌp
ju wɑnə raid wiθ mi kəz ju sei ðət hi bɔriŋ
weik ʌp ju rɑlin wid, kukiŋ eɡz in ðə mɔrniŋ
eint skerd tə spend ðis mʌni ail meik mɔr əv it
fərst ju wəz in ðə skai nau ju sei ju in ɔrbət

<[chorus]>

nou mætər hweᵊr ai æm
nou mætər hweᵊr ju ɑr
ail bi ðər hwen its ouvᵊr beibi
kəz ai wəz ðər frəm ðə stɑrt
nou mætər if aim nir
dount mætər if jər fɑr
ɔl ju də z pik ðə foun ʌp leidi
ənd ail bi ðər hwen ju kɒl

hwenevᵊr ju nid mi
hwenevᵊr wɑnt mi,
ju nou ju kən kɒl mi, ail bi ðər šɔrtli
dount ker hwʌt jər frendz sei, kəz ðei dount nou mi
ai kən bi jər best frend, ənd ju bi mai homi
ai eint ɡɑnə fleks, aim nɑt ɡɑnə frənt
ju nou if ai bɒl, ðen wi ɔl ɡɑnə stənt
send hər mai wei, ši eint ɡɑtə hould ʌp
hwenevᵊr ju kɒl beibi ai roul ʌp

hwenevᵊr ju nid mi
hwenevᵊr wɑnt mi,
ju nou ju kən kɒl mi, ail bi ðər šɔrtli
dount ker hwʌt jər frendz sei, kəz ðei dount nou mi
ai kən bi jər best frend, ənd ju bi mai homi
ai eint ɡɑnə fleks, aim nɑt ɡɑnə frənt
ju nou if ai bɒl, ðen wi ɔl ɡɑnə stənt
send hər mai wei, ši eint ɡɑtə hould ʌp
hwenevᵊr ju kɒl beibi ai roul ʌp, ai roul ʌp, ai roul ʌp
hwenevᵊr ju kɒl beibi ai roul ʌp, ai roul ʌp, ai roul ʌp
hwenevᵊr ju kɒl beibi ai roul ʌp

ai roul ʌp, ai roul ʌp
hwenevᵊr ju kɒl beibi ai roul ʌp

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!