como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Taylor Swift-22-Pronunciación Letra y Video

Taylor Swift-22-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

#Pronunciación de Nivel Intermedio

teilər swift liriks
twenti tu

it filz laik ə pərfekt nait tə dres ʌp laik hipstəziz
ənd meik fən əv auər eksəz, ə ə, ə ə.
it filz laik ə pərfekt nait fər brekfəst ət midnait
tə fɑl in lʌv wiθ streinǰərz, ə ə, ə ə.

jæ,
wir → CLICK AQUÍ PARA SEGUIR CANTANDO!...